TIN TỨC

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI LỄ VU LAN PL.2561 – DL.2017

------------------

 

Nam Mô Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát

Kính thưa toàn thể quí đồng hương Phật Tử.

 

Trung Nguyên ngày hội Vu-Lan

Bến Giác chiều thu sóng Đạo vàng

Theo chân những kẻ mang ơn nặng

Trải lòng hiếu hạnh nghĩa cưu mang

 

Cứ mỗi dịp thu sang, là báo hiệu mùa Vu-Lan đến. Lòng người con Phật lại thao thức nhớ về sự Hiếu Hạnh trong Đạo Phật, như là một giá trị đạo đức không thể thiếu của người Phật Tử. Và Đạo Phật đã đi vào cuộc sống với châm ngôn Hạnh Hiếu là Hạnh Phật. Trong tinh thần đó, Đạo Tràng Chùa Từ Ân thành tâm long trọng tổ chức Lễ Vu-Lan Báo Ân Cha Mẹ, đền đáp Tứ Trọng Ân.

 

Buổi lễ sẽ được tổ chức tại Chánh Điện Chùa Từ Ân

Vào lúc 10:30 sáng Chủ Nhật ngày 27/8/2017

(nhằm ngày 06 Tháng 7 năm Đinh Dậu)

 

Trân trọng kính mời quí Phật Tử, vân tập về chùa để cùng thiết lễ cúng dường. Nguyện đem công đức ấy hồi hướng đến Thất Tổ Cửu Huyền, cha mẹ quá cố được siêu sanh Lạc Quốc, cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền phước thọ tăng long, và cầu nguyện cho thân bằng quyến thuộc được bảo bình an.  Sự hiện diện của quí Phật Tử gần xa là niềm khích lệ lớn lao cho Đạo Tràng Chùa Từ Ân trong việc hoằng hóa và duy trì chánh pháp nơi xứ người.

 

Kính chúc quý vị cùng thân quyến thân tâm thường lạc, sở cầu như nguyện.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.                                                                                                       

  Thay mặt Đạo Tràng       

NguyenThuan 

 TK. Thích Nữ Nguyên Thuần       

 

 

 

Thu Moi Vu Lan 2017
ThuMoiVuLan2017.pdf
Adobe Acrobat document [222.0 KB]

Sư Cô: Nguyên Thuần

Sư Cô: Nguyên Chung

 

2419 Briggs Chaney Rd.

Silver Spring, MD 20905

Phone: (301) 388-0868

Email: tuantempleusa@gmail.com

Website: chuatuanmaryland.com