ĐẠI LỄ VU LAN - Ngày 01 & 02 Tháng 9 Năm 2018

Vietnamese Buddhist Association
CHÙA TỪ ÂN
2419 Briggs Chaney Rd, Silver Spring, MD 20905
Tell: 301-388-0868
Email: tuantempleusa@gmail.com

---------------------------------------------------------------

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI LỄ VU LAN

---------------------

 

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát
Kính thưa quí đồng hương Phật tử xa gần,

 

Vạn cổ tình thâm ơn dưỡng dục
Thiên thu nghĩa trọng đức sinh thành

 

Thật vậy, công ơn cha mẹ không thể lấy gì để so sánh, cũng không bút mực nào viết ra hết được những gian lao nhẫn nại của cha, và tình thương bao la ngọt ngào của mẹ. Mỗi mùa Vu Lan về, là dịp để nhắc nhở chúng ta nhớ đến các đấng sanh thành.
Để dâng trọn lòng tri ân và báo ơn lên cha mẹ cũng như Cửu Huyền Thất Tổ, Chùa Từ Ân sẽ long trọng tổ chức Đại Lễ Vu lan vào hai ngày 01& 02 tháng 9 năm 2018.

 

Thứ Bảy ngày 01 tháng 9 năm 2018

  • 11:00 AM: Lễ Bố Tát Chung
  • 2:00 PM – 5:00 PM: Tụng Kinh Địa Tạng
  • 5:00 PM: Thuyết Pháp – Thầy Nhuận Minh


Chủ Nhật ngày 02 tháng 9 năm 2018

  • 10:00 AM: Tiến Cúng Cửu Huyền Thất Tổ
  • 11:00 AM: Tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu – Cúng Ngọ
  • 3:00 PM: Cúng Thí Thực Cô Hồn

 

Trân trọng kính mời quí đồng hương Phật Tử hoan hỉ dành chút thời giờ quí báu vân tập về chùa, góp lời cầu nguyện đến cha mẹ hiện tiền được tăng long phước thọ, góp lòng tri ân báo hiếu đến tổ tiên cha mẹ như một tấm gương hiếu thảo cho con cháu noi theo. Và cũng đồng cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.

 

Thay mặt Đạo Tràng
NguyenThuan
TK. Thích Nữ Nguyên Thuần

 

ThuMoiVuLan2018.pdf
Adobe Acrobat document [328.4 KB]

Sư Cô: Nguyên Thuần

Sư Cô: Nguyên Chung

 

2419 Briggs Chaney Rd.

Silver Spring, MD 20905

Phone: (301) 388-0868

Email: chuatuanmaryland@gmail.com

Website: chuatuanmaryland.com