THƯ VIỆN ẢNH

Phát Quà Cứu Trợ Tĩnh Quãng Ngãi, Huyện Tây Trà, Xã Trà Thanh, VietNam - Ngày 5 tháng 4 năm 2016