THƯ VIỆN ẢNH

ĐẠI LỄ VU LAN - Ngày 27 Tháng 8 Năm 2017 (nhằm ngày 06 Tháng 7 năm Đinh Dậu)