THƯ VIỆN ẢNH

Đại Lễ Phật Đản, Phật lịch 2561 ngày 07 tháng 05 năm 2017 (Nhằm ngày 12 tháng 4 năm Đinh Dậu)

Updated by Tinh Phuc - 05/12/2017